Getuigenissen

De ontwikkeling van de activiteiten van de GSOB berust op twee pijlers.

  • De regionale zal
  • De behoeften van het veld 

In alle gevallen werken onze teams hand in hand met de verschillende belanghebbenden, partners en deskundigen. Hieronder vindt u enkele getuigenissen van onze vruchtbare samenwerkingen.

Rochdi KHABAZI

"Het uitgewerkte aanbod van de GSOB op gebied van transversale strategische planning, interne controle en HR heeft als doel te helpen bij het toepassen van de wettelijke bepalingen rekening houdend met de specificiteit van elk lokaal bestuur. In die zin geeft de quasi persoonlijke aanpak van de GSOB, mede met haar goede kennis op het terrein, een echte meerwaarde. Dit is voor de GSOB de start van een nieuwe manier om haar activiteiten te ontwikkelen en bij te dragen aan de modernisering van het openbaar bestuur."

Rochdi KHABAZI
Directeur van Brussel Plaatselijke Besturen

Caroline THYSSENS

"Een van de grootste hindernissen voor de besturen bij het invoeren van een intern controlesysteem is het ontbreken van methodologische tools. Het antwoord op die kwestie van de plaatselijke besturen is de samenwerking met de GSOB, die zowel vruchtbaar, welwillend als efficiënt verloopt. De GSOB beschikt over de pedagogische, technische en communicatieve troeven die onmisbaar zijn om dit project, dat volgens mij al een groot succes is, te sturen."

Caroline THYSSENS
Ontvanger van het gemeentebestuur van Ganshoren en Voorzitster van de WG Interne Controle