AANMELDEN BIJ DE ONLINE ADMINISTRATIE : BEGRIJPEN EN GEBRUIKEN VAN DE AUTHENTICATIEMODI

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Online
Prijs/deelnemer
25,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
20
Duur van de opleiding
2 uur
Beschrijving van de opleiding
Introduction

In de geconnecteerde maatschappij van vandaag moet de overheidsadministratie aan de gebruikers een breed gamma aan onlinediensten bieden, gaande van actuele en samenhangende informatie over de administratieve stappen tot de mogelijkheid om hun aanvragen digitaal in te voeren en op te volgen. Dat op elk moment, op elke plaats en met veiligheidsgaranties.

De digitale administratie is een centrale as geworden van het overheidsbeleid en van de moderniserings- en transformatieprogramma's, met als doelstelling het voor 100% dematerialiseren van de administratieve stappen. De dematerialisatie van de overheidsdiensten kan niet langer alleen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het "aanbod van digitale diensten", maar moet worden bekeken in een ruimere dimensie waarbij de burger wordt geïntegreerd als "actieve bijdrager" en niet langer als "gewone dienstgebruiker".

Om toegang te verlenen tot de elektronische/onlinediensten van de Administratie biedt de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verschillende digitale sleutels aan waarmee de gebruikers zich online kunnen authentificeren. In de context van de huidige gezondheidscrisis zijn deze digitale sleutels bijzonder nuttig gebleken omdat ze de burgers in staat stellen in alle veiligheid documenten te raadplegen en te verkrijgen, zonder dat ze zich fysiek naar een loket moeten begeven. 

De administratieve ambtenaren zijn de eerste linie van de dienstverlening aan gebruikers. Zij zijn dus als eersten betrokken bij de vereenvoudiging van deze diensten en spelen een essentiële rol bij de integratie van nieuwe technologieën voor een meer digitaal bestuur. Tijdens hun contacten met gebruikers moeten de ambtenaren hen informeren over het bestaan van de verschillende digitale sleutels en hen zo nodig helpen bij het gebruik ervan. 
 

De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen de GSOB en Easy.brussels in het kader van de uitvoering van Easy Way, het gewestelijk Plan voor administratieve vereenvoudiging. Het doel van dat Plan is om de relatie van burgers, verenigingen en bedrijven met de overheid te vereenvoudigen. Het maakt deel uit van het digitale transitieproces dat sinds de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus in een stroomversnelling is geraakt en is bedoeld om de complementariteit te bevorderen van digitale inclusie met de verdere digitalisering van de overheid. De opleiding, die is uitgewerkt en wordt begeesterd door deskundigen van de FOD Beleid en Ondersteuning, heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende online-authenticatiewijzen om het begeleidingsproces bij de gebruikers te vergemakkelijken.

Doelstellingen

De deelnemers zullen het nut van de online-authenticatiemethoden inzien en vertrouwd raken met het gebruik ervan. De opleiding streeft meer bepaald de volgende doelstellingen na : 

 • Inzicht verwerven in de digitale sleutels voor online-authenticatie en ze leren gebruiken 
 • Bewustmaken van het belang van het gebruik van de digitale sleutels om verbinding te maken met de virtuele loketten
 • Sensibiliseren voor de veiligheid van de digitale sleutels
 • De sterke punten en voordelen van de digitale sleutels identificeren 
 • De ambtenaren leren hoe ze gebruikers kunnen informeren en begeleiden
 • Inlichtingen verschaffen over de beschikbare documentatie en informatie
Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren van de Brusselse gemeentebesturen en OCMW's die in contact staan met gebruikers : eerstelijnsmedewerkers, loketmedewerkers/onthaalmedewerkers, medewerkers van de burgerlijke stand/bevolkingsdienst enz. De opleiding is ook bedoeld voor de communicatieverantwoordelijken en voor ieder administratief personeelslid dat zich in het kader van zijn functie online moet authentificeren. 

Pedagogische methoden

De opleiding vindt plaats in synchroon virtueel klasverband. Ze hanteert een methode waarbij theorie, demonstraties en participatie worden gecombineerd. Dat gebeurt in de vorm van een focusgroep, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om met een deskundige van gedachten te wisselen om een antwoord te krijgen op al hun vragen. 

De opleiding, die focust op uitwisseling, geïllustreerd aan de hand van concrete praktijkgevallen, is interactief en verankerd in de bestuurspraktijk. 
 

Inhoud

Inleiding

 • CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de Administratie
 • Digitale sleutels
  • Wat is een digitale sleutel ? 
  • De drie types digitale sleutels

 

De authenticatiemodi 

 • It’s me
  • Wat is It’s me ? 
  • De voordelen van It’s me 
  • De veiligheid van de gebruikerservaring en de vertrouwelijkheid van de gegevens 
  • Hoe maak je een account aan en hoe gebruik je It’s me ? 

 

 • Local Registration Authority (LRA)
  • Wat is de LRA ? Voor wie ? Met welke doelen ? 
  • De voordelen van de LRA
  • De LRA in praktijk voor de burger en voor de administratie
  • Hoe activeer je een digitale sleutel ? 

 

 • De eID
  • Wat is een eID ? 
  • De voordelen van een eID 
  • Hoe identificeer je jezelf met een eID en een kaartlezer ? 

 

De ambtenaren leren hoe ze gebruikers kunnen informeren en begeleiden 

 • Documentatie en beschikbare tools 
  • It’s me
  • LRA
  • eID 
Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 31 december 2022.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd