Interne organisatie

Dienstverlening aan burgers

Publications

Brochures
Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten
Brochures
Basiscyclus in lokaal publiek management 2020-2021
Documentatie
Controle en vervolging van inbreuken op de openbare netheid
Het programma van 11 & 12 december 2019

Video's
Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheid
Rapporten
Jaarverslag 2018
Thumbnail
Bestand
Statuten en regelgeving
Opleidingen gesubsidieerd door BPV - Lijst voor 202
Statuten en regelgeving
Overeenkomst van aansluiting aankoopcentrale GSOB
Brochures
Preventie-beroepen in de gemeentebesturen
Documentatie
Procedure SELOR+
Thumbnail
Bestand
De opleiding ter voorbereiding op taalexamen SELOR... hoe werkt het?
Statuten en regelgeving
Reglement kosteloosheid BPV
Thumbnail
Reglement voor de kosteloosheid van de opleidingen gesubsidieerd door Brussel Preventie & Veiligheid.